Elektros ūkio priežiūra

  • elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai, elektros instaliacijos eksploatavimo ir priežiūros darbai;

  • izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimai;

  • žaibosaugos įrenginių tikrinimas;

  • elektros energijos kontrolinės apskaitos prietaisų patikra, priežiūra, montavimas;

  • elektros skydų ir skydelių montavimas, instaliacijos atnaujinimas;

  • apšvietimo sistemų įrengimas ir remontas;

  • elektros galios didinimo projektų realizavimas;

  • elektros paskirstymo įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai.

Mano Jurita K.A.S TASKER Prisijunkite Susisiekite