Naujienos

Dėl namo šachtinės atliekų šalinimo sistemos naudojimo

2020 02 19

Pranešimas apie organizuojamą daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl namo šachtinės atliekų šalinimo sistemos naudojimo

Balsavimo raštu organizuojamas: Namo administratoriaus UAB „Jurita‘ iniciatyva.

Balsavimo organizavimą vykdo: Namo administratorius UAB „Jurita“.

Balsavimo raštu laikas : Nuo 2020 m. vasario 25 d. iki 2020 m. kovo 06 d.

Balsavimo raštu tema: Dėl namo šachtinės atliekų šalinimo sistemos naudojimo.

Informacija: 2020-01-01 dieną įsigaliojusios Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės nustato, kad „Daugiabučiui namui ar namų grupei įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelę, šiuose namuose esančios šachtinės atliekų šalinimo sistemos bus neaptarnaujamos. Namo konteinerinėse patalpose esantys antžeminiai konteineriai bus išimami ir išvežami.

Antžeminių konteinerių išėmimas ir išvežimas vyks pagal Savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau tekste – VASA) parengtą grafiką. Apie planuojamą antžeminių konteinerių išėmimą ir išvežimą VASA namo gyventojus informuos iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 dienų, patalpinant skelbimą daugiabučiame name. Minėtame pranešime bus nurodyta, kurie pusiau požeminiai konteineriai skirti konkretaus namo gyventojams, taip pat kurią dieną konteineris bus išimamas ir išvežamas.

Išvežus antžeminį konteinerį, nebus galima naudotis namo šachtinėmis atliekų šalinimo sistemomis, nes po šachta nebebus konteinerio.

UAB „Jurita“, kaip Jūsų namo administratorius, organizuoja balsavimą raštu dėl namo šachtinės atliekų šalinimo sistemos vožtuvų užvirinimo darbų.

Informuojame, kad jeigu namo gyventojai nepritars atliekų šalinimo vožtuvų užvirinimui ir po antžeminių konteinerių panaikinimo toliau mes šiukšles į atliekų šalinimo sistemą ir/ar į konteinerines patalpas, UAB ‚Jurita“ bus priversta užtikrinti sanitarijos ir higienos reikalavimus name, t. y. sutvarkyti komunalines atliekas, esančias konteinerinėje patalpoje, ir sunešti jas į pusiau požeminių konteinerių aikštelę, priskirtą naudotis to namo gyventojams.

Komunalinės atliekos bus išnešamos už papildomą mokestį (preliminariais paskaičiavimais namo/laiptinės komunalinių atliekų išnešimo kaina gali būti nuo 150,00 EUR su PVM per mėnesį(tiksli kaina priklausys nuo faktinių išlaidų)). Mokestis, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisiniais aktais, bus paskirstomas namo bendraturčiams, proporcingai turimam nuosavybės plotui.

Balsavimas bus vykdomas raštu. Artimiausiu metu balsavimo biuleteniais butų/patalpų savininkams bus įteikti asmeniškai arba įmesti į pašto dėžutes / arba atsiųsti el. paštu.

Balsavimo biuletenyje prie sprendimo parašykite „pritariu“ ar nepritariu“ ir pasirašykite.

Užpildytą balsavimo biuletenį iki 2020 m. kovo 06 d. grąžinkite vienu iš žemiau nurodytu būdų:

Išsiunčiant skenuotą biuletenį el. paštu:info@jurita.lt.

- Išsiunčiant registruotu laišku adresu: UAB „Jurita“, Justiniškių g. 64, Vilnius.

- Įmetant į name esančią UAB Jurita“ administratoriaus pašto dėžutę.

Jei jums kiltų bet kokių klausimų, susijusių su balsavimu, balsavimo biuleteniu gavimo/pildymo/grąžinimu, ar norėsite detaliai susipažinti su dokumentais, susijusiais su balsavimo klausimais, prašome kreiptis į Namo administratorių – UAB „Jurita“, kontaktinė informacija pasiteiravimui; info@jurita.lt. Tel. Nr. 8 (5) 242 28 70.

K.A.S TASKER Prisijunkite Susisiekite