Vilniuje nebeliks atliekų šachtų daugiabučiuose

Gerbiami gyventojai, naujų Vilniaus miesto Atliekų tvarkymo taisyklių, kurios įsigalios nuo 2020-01-01, 34 punkte numatyta, kad „Daugiabučiam namui ar namų grupei įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelę, šiuose namuose esančios šachtinės atliekų surinkimo sistemos praėjus 1 mėnesiui bus neaptarnaujamos, jose esantys antžeminiai konteineriai po šio termino išimami ir išvežami. Bendrojo naudojimo objektų valdytojams siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi“.

Informuojame, kad administratorius artimiausiu metu organizuos šiukšlių šalintuvų vožtuvų užvirinimo balsavimą. Jeigu daugiabučio namo gyventojai nepritars užvirinimui ir po antžeminių konteinerių panaikinimo toliau mes šiukšles per šiukšlių šalintuvų šachtas ir/ar į konteinerines – administratorius bus priverstas organizuoti šiukšlių iš konteinerinės patalpos išnešimo paslaugą už papildomą mokestį, ir kuris bus skirstomas laiptinės gyventojams papildomai.

Daugiau skaitykite: https://m.delfi.lt/verslas/verslas/article.php?id=83151751