Pasikeitė elektros energijos įmokų surinkimo tvarka

Informuojame, kad nuo 2018-02-01 pasikeitus ESO įmokų surinkimo modelis. Žemiau pateikiama informacija, kokie pokyčiai laukia klientų, mokančių už suvartotą elektros energiją ir bendras reikmes (toliau – BR).

1. Klientai, mokantys knygele įmokų surinkimo vietose:

Klientas atėjęs į įmokų surinkimo vietą turi pateikti tik rodmenį IKI* už suvartotą elektros energiją – įmokų surinkėjas klientui pasakys bendrą mokėtiną sumą, kurioje jau bus įtraukta ir BR mokėtina suma. Klientui papildomai nebereikia į knygelę rašyti mokėtinos BR sumos.

Pastaba! Įmokų surinkėjas negalės detalizuoti bendros mokėtinos sumos, sužinoti konkrečią BR mokėtiną sumą klientas gali iš namą administruojančios bendrovės gauto pranešimo, kuriame nurodyta mokėtina suma.

 *Rodmuo IKI – faktinis apskaitos prietaiso rodmuo kWh kiekvienai skalei.

2. Klientai mokantys portale manogile.lt:

Manogile.lt portale mokėjimo šablone nebėra eilutės bendros reikmės (toliau BR), klientas deklaruoja tik rodmenį IKI:

Gautą sumą klientas apmoka. Po apmokėjimo manogile.lt portale klientui suformuojama sąskaita, kurioje matoma eilutė – priskaitymas už bendras reikmes. Mokėtiną sumą už BR klientas apmokės su sekančio mėnesio sąskaita.

Klientas, kuris žino savo mokėtiną sumą (informacija pateikia administruojanti bendrovė mokėjimo pranešime), gali prisidėti BR mokėtiną sumą prie galutinės sumos (galutinė suma gaunama sistemoje suvedus rodmenį IKI) ir apmokėti BR įmoką kartu su einamąją sąskaita. Pvz. už suvartotą elektros energiją mokėtina suma yra 35,507 Eur, pridedu BR mokėtiną sumą 0,970 Eur, galutinę sumą pakoreguoju į 36,48 Eur ir atlieku mokėjimą.

3. Klientai, kurie mokėjimus vykdo bankiniu pavedimu:

 Klientas užpildo bankinio pavedimo formą nurodydamas mokėtiną sumą už BR. Mokėtiną sumą už BR klientas gauna iš namą administruojančios bedrovės mokėjimo pranešime.