Nuo 2018 m. spalio 1 d. elektros energijos tiekimą užtikrins UAB „Lietuvos energijos tiekimas“

Informuojame, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ paslaugų užsakovai, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376) ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (juridinio asmens kodas 303383884) priėmė sprendimą sudaryti verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo remiantis nuo 2018 m. spalio 1 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ perduos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalį su visu jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. 

 Nuo 2018 m. spalio 1 d. elektros energijos visuomeninį tiekimą klientams užtikrins nebe AB „Energijos skirstymo operatorius“, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Planuojama, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ juridinio asmens pavadinimas bus pakeistas į UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.

 Kartu bus perleistos ir visos AB „Energijos skirstymo operatorius“ teisės ir pareigos, kylančios iš sutarčių, sudarytų su tais elektros energijos vartotojais, kurie elektros energiją iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ perka visuomenine elektros energijos kaina. Perimtos sutartys ir iš jų kylančios teisės ir pareigos bus toliau tiesiogiai vykdomos.

 AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir toliau vykdys elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo bei elektros energijos ir gamtinių dujų garantinio tiekimo veiklas, elektros energijos ir gamtinių dujų tinklų eksploatavimą, priežiūrą, valdymą ir plėtrą, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimą.