Daugiabučių namų šiukšlių šalintuvų ir jų įrangos vidinių paviršių valymo, dezinfekavimo ir biocheminio apdirbimo darbai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016-12-30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR 1.03.07:2017, .yra atliekami UAB ‚Jurita“ administruojamų namų šiukšlių šalintuvų mechaninio valymo, dezinfekavimo (dezinsekavimo) ir biocheminio apdirbimo darbai.