Daugiabučių namų atnaujinaujinimas (modernizavimas)

LR Aplinkos ministerija 2017 m. spalio 2 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) (2017 m. spalio 2 d. įsakymo pakeitimas Nr. D1-804 nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/86a85d90a81511e78a4c904b1afa0332; 2017 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-803 nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ac0b6b0a81511e78a4c904b1afa0332 ).

Kviečiame gyventojus, norinčius inicijuoti savo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimą ir įgyvendinimą, kreiptis į savo namo administratorių.