Apklausa dėl šiukšlių šalintuvų sistemos naudojimo

Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva, siekiant daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams pagerinti sąlygas rūšiuoti komunalines atliekas, UAB „Jurita“ 2018 m. rugpjūčio mėnesio 10 – 24 d. organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų apklausą dėl tolimesnio šiukšlių šalinimo sistemos naudojimo.

Šiuo metu, kai kuriuose daugiabučiuose namuose yra įrengta šiukšlių šalinimo vamzdynais sistema. Atliekų turėtojai (butų ir kitų patalpų savininkai – gyventojai) kurie naudojasi šiukšlių šalinimo sistema, šalina komunalines atliekas jų nerūšiuodami. Daugiabučiame name, panaikinus šiukšlių šalinimo sistemą, gyventojams rūšiuojant ir metant atliekas į šalia namo įrengtus ar pastatytus atitinkamos paskirties konteinerius ir nemaišant su kitomis atliekomis ar medžiagomis, būtų užtikrinamas atliekų rūšiavimas pagal teisės aktų reikalavimus, bet galimai sumažėtų ir mokesčiai, susiję su komunalinių atliekų surinkimu ir išvežimu bei šiukšlių šalinimo sistemos priežiūra.

Vykdomoje apklausoje, butų ir kitų patalpų savininkai laisva valia gali išreikšti savo sprendimą dėl šiukšlių šalinimo sistemos naudojimo užpildydami apklausos biuletenį ir pateikdami administratoriui UAB „Jurita“ iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. vienu iš šių būdu:

        Įmetant į namo administratoriaus UAB „Jurita“ pašto dėžutę, esančią Jūsų daugiabučio namo laiptinėje.

        Išsiunčiant paštu arba pateikiant adresu Justiniškių g. 64, LT – 05262, Vilnius;

        Išsiunčiant skenuotą biuletenio kopiją el. paštu adresu: info@jurita.lt;

 

UAB „Jurita“ administracija