Klientams

Dokumentų šablonai

  • Laisvos formos prašymas, kai reikalingas daugiabučio namo savininkų daugumos sutikimas

Laisvos formos prašymo, kai reikalingas daugumos sutikimo šabloną atsisiųsti galite čia.

Tokios formos prašymas turi būti pateiktas norint atlikti laiptinės remontą.

Prašymo pateikimo ir laiptinės remonto darbų atlikimo procesas:

1. Užpildyti pateiktą prašymo formą dėl laiptinės remonto ir pateikti Priemiesčiui Jums patogiausiu būdu. Būtina pateikti laiptinės (namo) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį, parašą.

2. Apskaičiuota darbų sąmata pateikiama laiptinės (namo) atstovui ir butų savininkams. Prašymo formos priedą turi pasirašyti daugiau nei pusė laiptinės butų savininkų.

3. Remonto darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis derinami su laiptinės (namo) atstovu (rašytine forma). Pradedami darbai.

4. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (rašytine forma).

  • Laisvos formos prašymas

Laisvos formos prašymo šabloną atsisiųsti galite čia.

 UAB „JURITA“ skirtus prašymus galite užpildyti atsispausdinę aukščiau pateiktą prašymo formą.

Užpildytus prašymus pateikti Jums patogiausiu būdu:

  • Justiniškių g. 62A LT-05239, Vilnius
  • Faksu +370 5 242 1842
  • Skanuotą formą el. paštu info@jurita.lt

 

Elektroninė sąskaita – tai patogus ir greitas būdas gauti mokėjimo pranešimus elektroniniu paštu.

Norėdami užsisakyti elektroninę sąskaitą, užpildykite apačioje pateiktą formą. Įsitikinkite, jog nurodėte teisingą el. pašto adresą ir asmeninius duomenis.

Mokėjimo pranešimo siuntimo elektroniniu paštu užsakymo forma gyventojams

Norėdami gauti el. sąskaitas prašome užpildyti žemiau pateiktą formą.
  • Mokėtojo numerį rasite ant popierinės sąskaitos
  • Įsitikinkite, jog nurodėte teisingą el. paštą!

Mokėjimo pranešimo perdavimo elektroniniu paštu sąlygos
Mokėjimo pranešimus už suteiktas paslaugas UAB „Jurita“ perduos tik Gyventojo nurodytu elektroniniu paštu, jokiais kitais būdais (paštu, faksu ir/ar kt.) mokėjimo pranešimo už suteiktas paslaugas UAB „Jurita“ Gyventojui nesiųs.
Gyventojas sutinka, kad mokėjimo pranešimas būtų siunčiamas elektroninio pašto adresu, kurį nurodo Gyventojas, užpildydamas žemiau pateiktą formą.
Apie sąskaitų gavimo adresato el. pašto pasikeitimą Gyventojas privalo informuoti UAB „Jurita“ nedelsiant.
UAB „Jurita“ neatsako už tai, jei Gyventojas negaus sąskaitos dėl jo el.pašto sistemos sutrikimų ar Gyventojo neteisingai nurodyto el. pašto.
UAB „Jurita“ įsipareigoja tvarkyti ir saugoti gautus Gyventojo asmeninius duomenis griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, o, taip pat, neatskleisti šių duomenų tretiesiems asmenims be Gyventojo sutikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
UAB „Jurita“ įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų pakeisti Jūsų mokėjimo pranešimo pateikimo būdą.
Jei pasikeitė Jūsų el. paštas – nedelsiant susisiekite.