Vizija, misija, vertybės

Vizija

Būti pripažinta profesionalia pastatų priežiūros paslaugų lydere Lietuvoje.

 

Misija

Profesionaliai padėti klientui, suformuoti jo poreikius ir juos patenkinti.

 

Vertybės
Profesionalumas

Esame profesionalai nekilnojamojo turto paslaugų srityje, dirbantys pagal tarptautinius standartus. Didžiausias mūsų turtas – darbuotojų kvalifikacija, žinios ir patirtis.

 

Novatoriškumas

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

 

Verslo etika
Pasitikėjimas ir pagarba esminiai partnerystės su akcininkais, klientais ir darbuotojais bruožai. Siekiame veikti skaidriai ir tesėti visus duotus pažadus.

 

Motyvacija
Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.