Sertifikatai, standartai

UAB „Jurita“ tikslas – suteikti kokybiškas pastatų priežiūros paslaugas iš vienų rankų. Įmonei itin svarbi teikiamų paslaugų kokybė ir įvairovė.  Aptarnavimo ir paslaugų kokybė nuolat gerinama, siekiant verslo efektyvumo taikomi naujausi darbo organizavimo modeliai.

Įmonė paslaugų ir darbų pirkimus atlieka vadovaudamasi patvirtintomis Pirkimų taisyklėmis.

Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi patvirtinta UAB „Jurita“ asmens duomenų tvarkymo politika.

Mūsų įmonė ir darbuotojai turi visus atestatus, reikalingus pastatų priežiūros paslaugoms suteikti:

Atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius (1)
Atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius (2)
Atestatas eksploatuoti elektros įrenginius (1) Atestatas eksploatuoti elektros įrenginius (1)